Design lavet for COWI – Klimamodel

klimamodel-forside

Formålet med projektet var at udvikle en økonomisk model der kunne bruges til at prioritere vedligeholdelsesaktiviteter og investeringer i klimatilpasningstiltag i almene boligselskaber. Et specielt fokus i modellen er, hvordan man kan sikre en stabil udvikling boligafdelingernes forsikringspræmier.

For at skabe klar og tydelig kommunikation af den økonomiske model, blev der valgt at fokusere på en hjemmeside der skulle formidle de skriftlige kerneområder. Modellen kunne dermed stå så rent som muligt i forhold til udregning.

Der er lagt ekstra vægt på lettilgængelig information samt en overskuelig og tydelig navigation på de informationstunge underside. Der er brugt visuelle hjælpemidler, for at skabe dynamik og overskuelighed af de forskellige muligheder.

Hjemmesiden url er klimamodel.dk